Najdôležitejším atribútom našich služieb je dodávka strojov a zariadení pre drevársky a nábytkárskypriemysel ich montáž, inštalácia, zavedenie do prevádzky a zaškolenie pracovníkov obsluhy. Spoločnosť Excellent CD spol.s r.o. po dodaní zariadenia poskytuje záručný a pozáručný servis vykonávaný autorizovanými technickými pracovníkmi školenými priamo u zahraničného výrobcu.

Svojim zákazníkom poskytujeme okrem predaja aj nasledovné služby:

  • Montáž a zavedenie nových aj starších strojov do prevádzky
  • Záručný servis
  • Pozáručný servis a opravy
  • Financovanie dodaného tovaru
  • Spolupráca pri získavaní dotácií zo štrukturálnych fondov EU
  • Projektové a konštrukčné práce

K pohotovému uskutočneniu servisného zásahu slúži aj sklad rýchlo opotrebiteľných náhradných dielcov, ktorý sa nachádza priamo v sídle spoločnosti vo Zvolene.

Využite naše dlhoročné odborné skúsenosti a požiadajte nás o spoluprácu v uvedených oblastiach !