Optimat WBS/120/140 WBZ 160/160power SIX

Flexibilný tesársky stroj.
Skladá sa z 5-osého vretena a zásobníka nástrojov s 8 polohami, je veľmi flexibilný a ponúka širokú škálu opracovania hranolov.
5-osé vreteno má prístup k vhodným sadám nástrojov ako sú frézy vŕtačky a veľký pílový kotúč. Dokáže vyrobiť rohové nosníky, priehradové nosníky, úžľabie krokvy, komplexné krokvy a nosníky, zárezy, drážky, čapy, výrezy……
Ľahký porez a stolárske procesy výroby krovov, stropných trámov, čapov v najkratšom možnom čase. Prostredníctvom týchto možností je proces spracovania ešte oveľa rýchlejší.
Dve nezávisle na sebe pracujúce NC upínače, v kombinácii s vysokou presnosťou lineárneho vedenia, zaisťujú extrémne presné polohovanie s odchýlkou iba +/- 0,1 mm. 
Geometria generovaná CAD softvérom je prevádzané do stroja, takže optimalizácia obrobku sa stáva plne automatická, rovnako ako výber požadovaných nástrojov a nastavení hranola. Samozrejme, že dáta pre výrobu príslušného výrobku respektíve časti,  môžu byť zadané priamo do stroja a výrobok bude vyrobený.