WTZ

Montážny stôl s pokrytým povrchom slúži k montáži, preberaniu panelov pri procese obrábania. Na tomto stole je konštrukcia zložená dohromady, pospájaná klincami a sponkami a následne opláštená.

Univerzálne využitie bez dodatočnej montáže alebo náročných prestojov umožňuje najmodernejší systém sťahovacích prípravkov riadených stlačeným vzduchom v kombinácií so zásuvnými čapmi. Čo zabezpečuje vysokú uhlovú presnosť