História

Podpisujeme prvý veľký kontrakt pre firmu Weinmann.
Pre narastajúci počet drevospracujúcich strojov zamestnávame nového technika Šimona K.

Firma oslavuje 25. výročie jej založenia.
Pre zvýšený predaj nárezových centier začíname na tieto stroje zaúčať nového technika Samuela K.

Pre lepšiu organizovanosť servisu nastupuje naša kolegyňa Nicolette B. na pozíciu vedúcej servisu.
Ako nového technika prijímame Michala P.

Začína sa veľká investícia do výroby kuchýň na severe Slovenska.

Na veľtrhu Lignumexpo v Nitre získavame cenu za nepretržité vystavovanie od roku 1997.
Pre vysoký nárast zákazníkov prijímame nové pracovníčky Barbora A. a Nicolette B., ktoré sa starajú o dodávky náhradných dielov a podklady pre ekonomiku.

Začína éra Homag ONE. Všetky stroje sa začínajú predávať pod jednotným názvom Homag Group. Názvy firiem ako Brandt, Holzma, Weeke a iné zanikajú.

Do firmy prijímame nového predajcu Martin D., ako špecialista na predaj strojov pre spracovanie masívneho dreva.

Nami zastupovanú firmu Homag kupuje firma Durr.

Získavame kontrakt na dodávku pílnice, sušiarní a sklad guľatiny pre firmu Pílnica na Morave, čím začína spolupráca pre slovenský a český trh s firmou Dinaco - výroba pásových píl, vozíkov, brúsok napíl. listy, odkôrňovačov, triediacich dopravníkov pre guľatinu.

Začíname predávať nie len jednotlivé stroje do firiem na výrobu nábytku, ale aj kompletné stroja a zariadenia od firiem Homag, Brandt, Holzma, Bargstedt a Ligmatech.

Dodávame prvý chaotický sklad v kombinácii Bargstedt TLF a píla Holzma.

Vyhrávame súťaž o dodávku kompletnej linky na výrobu paliet do firmy Mohaex za cenu 1,25mil Eur.
Od apríla zastupujeme firmu Homag a Weinmann na slovenskom trhu.
Predávame prvé veľké industry olepovačky hrán Homag KAL, ako aj menšie olepovačky hrán Brandt a CNC frézy Weeke, chaotické sklady Bargstedt, CNC píly Holzma, Ligmatech rezačky na kartóny.
Odchádzajú od nás technici Ján F. a Ondrej R., nakoľko už nezastupujeme firmu HolzHer.

Dodávame pílnicu na výrobu paletových prírezov do obce Topoľovka od firmy Storti v objedme cca 1mil Eur.

Podpisujeme zmluvu o dodávke strojov a technológií pre výrobu paletových prírezov do Ružomberka, ako zástupca firmy Storti.

Začíname spoluprácu s firmou Schmidler - stroje a zariadenia na výrobu drevodomov.

Predávame prvý vákuový sklad - manipulátor na DTD v kombinácii Barbaric a CNC formátovacej píly Holz Her.
Na Slovensku predávame prvé chaotické sklady Holz Her a Barbaric.
Pre nárast objemu predaných strojov do firmy prijímame nového technika Mariána M.

Rozbiehame spoluprácu s firmou Storti - výrobca strojov pre výrobu paliet a pílnic na spracovanie ihličnatej hmoty pre výrobu paletových prírezov. 
Ekonomický rast firmy vyžadoval prijatie vlastnej ekonómky - do firmy prijímame Petru Ch.

Firma zaznamenala zvýšený záujem o nákup sušiarní, zamestnávame Mariána Š. ako montážnika a neskôr ako technika.
Sťahujeme sa do našich nových priestorov na Moyzesovej ulici.
Do firmy prichádza nový predajca Peter J.
V Bratislave podpisujeme zmluvu na dodávku prvého veľkého chaotického skladu Grundtner v kombinácii s dvomi CNC pílami Holz Her.
Začíname s predajom CNC fréz firmy Holz Her.

Dokončujeme projekt pílnice vo Vranove nad Topľou.
Firma Holz Her začína s výrobou CNC formátovacej píly, ktoré my úspešne predávame zákazníkom na Slovensku.
Do firmy prichádza nový montážnik sušiarní Nardi Ján F. ml., neskôr pracuje ako technik.

Firma začína s rekonštrukciou svojho nového sídla.
Predávame prvé vákuové lisy od firmy Burkle a začíname spolupracovať s firmou Nardi - výroba sušiarní.
Začíname s veľkým projektom pílnice vo Vranove nad Topľou.

Vo firme začína pracovať Patrik A. ako predajca. 
Podpisujeme kontrakt vo Zvolene, obchod za 1mil DM s firmou Paul. Jedná sa o rekonštrukciu pílnice.

Do Vranova nad Topľou dodávame sušiarne od poľsko-nemeckého výrobcu Secotherm za 10 mil. SK

Do firmy prichádzka Andrea Ch. Firma sa presťahovala na námestie SNP a začíname zastupovať firmu Hemco-Hempel. 
Prokračujeme na výstavách v Trenčíne aj v Nitre.

Naša firma začína predávať drevárske stroje na Slovensku v zložení Roman Ch., Rudolf D., Ľubica P. Zastupujeme firmy Holz Her - olepovačky hrán, Panhans - CNC formátovacie píly, Scheer - ručné stroje na výrobu schodov, Paul - rozmietačky, omietačky a CNC kapovacie stroje, Weima - drvičky a briketovacie lisy. Technické duo v zložení Ján F. a Ondrej R. Zúčastňujeme sa výstavy v Trenčíne a v Nitre. 
Sídlo firmy je v prenajatých priestoroch na Študentskej ulici vo Zvolene.