Tesárske stroje

Či už je to výroba tesárskych konštrukcií, drevených rámov, priehradových konštrukcií, drevostavieb alebo prefabrikovaných domových konštrukcií – nároky na kvalitu, flexibilitu a hospodárnosť sa neustále zvyšujú. Tesárske obrábacie centrá série BEAMTEQ vám v tejto oblasti ponúkajú širokú škálu možností. Stroje vykonávajú vašu prácu s vysokou rýchlosťou a presnosťou, čím výrazne zvyšujú vašu efektivitu vo výrobe a na stavenisku.